Obserwowana aktywność słoneczna może być najniższa od setek lat