Rozpoczyna się burza magnetyczna, możliwa obserwacja zorzy polarnej