Rozpoczyna się burza geomagnetyczna, możliwa obserwacja zorzy polarnej na terenie naszego kraju