Dziura koronalna spowoduje burze geomagnetyczną, możliwa obserwacja zorzy polarnej