Rozpoczyna się burza geomagnetyczna, zorza polarna może pojawić się nad naszym krajem