Rozpoczęła się burza geomagnetyczna, zorza polarna pojawiła się już w naszym kraju.