Znaleziono dowody na istnienie fal Rossby'ego na Słońcu