Trwa bardzo silna burza geomagnetyczna o sile G4 możliwa obserwacja zorzy polarnej w Polsce