Rozpoczęła się burza geomagnetyczna, Słońce nadal spokojne.