Rozpoczęła się burza geomagnetyczna, możliwa obserwacja zorzy polarnej z terenu naszego kraju