Bezpośredni rozbłysk M3.7 z regionu 2443 połączony z CME