Poziomy emisji elektronów obserwowane za pomocą satelity ACE