Pomiary poziomów emisji wysokoenergetycznych protonów z satelity ACE